Trường THCS&THPT Kpă Klơng được thành lập theo Quyết định số 324/QĐ-UBND của Ủy Ban nhân dân Tỉnh Gia Lai ngày 20 tháng 6 năm 2008. Trường đứng chân trên địa bàn xã Kon Thụp cách trung tâm huyện Mang Yang 27 km và cách trung tâm hành chính của tỉnh Gia Lai 51 km.

Trường hiện có 26  CB – GV - NV: Cán bộ quản lý: 02, giáo viên: 19, nhân viên: 05.

Trình độ đào tạo:  Thạc sỹ: 01, Đại học: 20; Trung cấp: 03, lao động phổ thông: 02. Trung cấp chính trị 03; Cao cấp chính trị: 01

Chất lượng đào tạo của nhà trường ngày càng được nâng cao. Cụ thể tỉ lệ TN THPT từ năm 2015 đến nay luôn luôn trên sàn của sở. Đặc biệt năm 2017 tỉ lệ đạt 100%. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là sở giáo dục đào tạo, từ năm 2014 đến nay trường đã được Bộ trưởng tặng Bằng khen năm 2016, Chủ tịch tỉnh tặng Bằng ken năm 2017.

Tiếp tục phát huy các điểm mạnh nhà trường đã đạt được và khắc phục các điểm yếu. HĐSP nhà trường đồng thuận và thống nhất nâng cao chất lượng nhà trường góp phần  xây dựng một nền giáo dục - đào tạo đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa hướng tới thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.